CHADIMOVA  FOTOREVUE  
          zpravodaj o výtvarnících a dalších zajímavostech


             Možnosti prezentace

Kdy? Co, Kde? - Pozvánky na výstavy

V této rubrice je možné uveřejnit pozvánku na dobu cca 30 dnů.
Pozvánku je třeba zaslat e-mailem min. 2 týdny před vernisáží, aby mohla být zveřejněna týden před zahájením.

 Podmínky : 

  • Formát jpg. Delší strana 15 cm
  • Velikost 150 až 300 kB (musí být dobře čitelná)

Cena za zveřejnění : Nadále bezplatně.

Reportáž z vernisáže nebo medailonek

Příspěvek na uhrazení nákladů

  • Článek s fotografiemi o 5 až 6 stránkách – 500 Kč
  • Uhrada cestovného – dle vzdálenosti od mého místa bydliště

Představujeme autory.   

 

Prezentace je určena pro vyspělé autory a pro ty, kteří již mají svojí tvorbou co říci.
Autor zašle svoji hotovou stránku + portrét (nebo fotografie, text + portrét) e-mailem. Po odsouhlasení  bude jeho prezentace zařazena v nejbližším volném termínu.

 Podmínky : 

  • Velikost stránky A4 (do 3 MB), která bude upravena pro Web             
  • Velikost portrétu 6 x 4 cm

 Pokud autor nemá možnost  si sám připravit stránku, tak zašle 6 až 8 fotografií o delší straně 10 cm (200 kB), text (6 až 8 řádků se jménem a rokem narození), portrét 6 x 4 cm.    

Příspěvek na zveřejnění   - 400 kč na  3 měsíce
Příspěvek na přípravu stránky - 200 kč

Zpět na hlavní stranu