17.10.200621:46 Zpravodaj 104
z køestu
z tvorby
z tvorby z tvorby z tvorby