17.10.200621:46 Zpravodaj 215
z vernisáže
z tvorby
z tvorby z tvorby z tvorby z tvorby