17.10.200621:46 Zpravodaj 234
ze symposia
z tvorby
z tvorby z tvorby z tvorby z tvorby